Obchodní podmínky

 
1. Smluvní strany
     a. Prodávající - dodavatel
     b. Kupující - zákazník 

 

 

2. Předmět koupě

Předmětem koupě je zboží prodávajícího, které kupující objednal prostřednictvím el. obchodu 

 

 

3. Cena zboží

Cena předmětu koupě odpovídá ceně uvedené na stránkách el. obchodu a kupujícím byla akceptována zasláním objednávky. 

 

 

4. Platební podmínky

Kupující je povinen uhradit zboží způsobem, který si zvolil při vyplnění objednávky

 

 

5. Dodací podmínky, způsob dodání

Dodací lhůta je uvedena na detailu konkrétního zboží. Dopravu zboží provede dopravní společnost na místo dodání určené kupujícím v objednávce. 

 

 

6. Záruční lhůta

Prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu dle specifikací jednotlivých výrobků od data dodání. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku. 

 

 

7. Vrácení zakoupeného zboží

Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 419 občanského zákoníku, tedy jedná-li se o fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a je-li smlouva sjednána pomocí prostředků komunikace na dálku (např. telefonicky, faxem, e-shopem, atd.), má zákazník právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží. V této lhůtě musí být zboží předáno k doručení na adresu provozovny firmy Automatic Choice s.r.o. Přemyslovců 2028/47a 70900 Ostrava - Mariánské Hory

 

(+420) 596 783 898 aupet@seznam.cz

Typ převodovky:
Značka vozu:
Kód zboží:
....